The application is replaced by new version from 1.6.2016, please send your request for new account otherwise you will not be abble to access stock on-line. The new version is already available and can be used.

Aplikace byla od 1.6.2016 nahrazena novou verzí, prosíme vyžádejte si nové heslo bez nějž se nebudete moci do nové aplikace přihlásit. Nová verze je spuštěna a můžete ji používat.